TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria

JESTEŚMY RÓŻNI, ALE ABY W PEŁNI ROZKWITNĄĆ,
POTRZEBUJEMY SIEBIE NAWZAJEM...

Społeczeństwo jest ogrodem pełnym kształtów i kolorów, niezwykle zróżnicowanym, a w swojej definicji otwartym i zmiennym. Bogaty mnogością osobowości i temperamentów, talentów i pasji, wielobarwny kulturowo jest nieustannie poruszany powiewami zmian i dążeniami jego członków do osiągania wciąż nowych celów. Kobiety i mężczyźni, ludzie młodzi i dojrzali, wykształceni i zdobywający doświadczenie, humaniści i pasjonaci nauk ścisłych, bibliofile, sportowcy, biznesmeni, ekolodzy, nauczyciele i dzieci – wszyscy jesteśmy koniecznymi elementami wielkiego gobelinu utkanego z ludzkich losów. Różnimy się wiekiem, doświadczeniem i poziomem sprawności.

ogrod

Wybieramy własne, życiowe drogi podążając w kierunku indywidualnie obranych celów. Ponieważ posiadamy odmienną wrażliwość, wytrzymałość i wachlarz zdolności, niektórzy z nas potrzebują do życia i szczęścia specyficznych warunków i szczególnie troskliwej opieki.
Każdy człowiek uczy się świata obserwując, naśladując a później realizując własne pomysły i rozwijając pasje. W ten sposób zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności, nabiera pewności siebie oraz kształtuje właściwą samoocenę. Pokonując trudności, radząc sobie z niepowodzeniami i osiągając kolejne sukcesy podąża drogą ku samodzielności.

Osoby z autyzmem, Zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak ich rówieśnicy, posiadają marzenia i pasje, których realizacja daje im siłę do zmagania się z codziennymi trudnościami. Jednak, chociaż nie ma podstaw do izolowania ich od aktywności edukacyjnej czy zawodowej, są uznawani w środowisku za "innych", nie pasujących do sztampy znanej i stereotypowej, przez co silnie odczuwają efekt wykluczenia i z uwagi na brak naturalnej umiejętności obrony, najczęściej pozostają na społecznym marginesie.

Nadrzędnymi celami działalności Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Pragniemy przywrócić należne im miejsce w "społecznym ogrodzie". Szczerze wierzymy, że choć jesteśmy różni, aby w pełni rozkwitnąć, potrzebujemy siebie nawzajem.side by YORGI