TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

DAROWIZNA

Jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Darowizna może zostać dokonana przez osoby fizyczne i osoby prawne (przedsiębiorstwa).
Darowiznę można przekazać na dowolnie wybrane działanie organizacji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych firmy mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego na działalność statutową – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1c ustawy podatku dochodowym od osób prawnych).
Darowizny są szczególnie istotne dla takich organizacji jak nasza, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym nie posiada możliwości uzyskiwania w ten sposób dochodów

Dane do przelewu darowizny:

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA"
63-004 Tulce, ul. Narcyzowa 7

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3211 5877
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"

2017

Uwaga! DAROWIZNA na rzecz wsparcia Spółdzielni Socjalnej FURIA

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3211 5877
Tytułem: "Darowizna FURIA-autyzm-PRACA"

"side by YORGI